Onze missie

Wij willen energiearmoede bestrijden door huishoudens op energievlak te versterken. Ons doel is: de energierekening blijvend verlagen. Onze hulp is gratis.

Hoe helpen we? Onze energiecoaches geven advies over energiebesparing en hulp bij het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen. De bewoners ontvangen van ons een bespaarpakket met bijvoorbeeld radiatorfolie en ledlampen. Dit pakket wordt kosteloos geïnstalleerd zodat mensen structureel lagere lasten hebben.


Onze mensen

Voorzitter: Marga Zuurbier Secretaris: Karin de Graaf Penningmeester: Kaspar Wijermans
De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

ANBI en transparantie

Energiebank Den Haag e.o. is bezig met erkenning door de Belastingdienst als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Deze goedkeuring is belangrijk, omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.

Stichting Energiebank Den Haag e.o. streeft naar transparantie. Deze openheid van zaken vind je terug in ons beleidsplan en jaarplan, tevens maken we elk jaar een jaarverslag.

Klik hier voor ons Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023
Klik hier voor ons Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022.

Bij het uitgeven van het geld wordt er uitgegaan van een aantal principes:

  • Het geld wordt zoveel mogelijk besteed aan het steunen van huishoudens in energiearmoede, bijvoorbeeld door energiebesparende materialen ter beschikking te stellen en energiecoaching aan te bieden.
  • Het kapitaal dat de Energiebank heeft (geld en gedoneerde energie) bepaalt hoeveel huishoudens er geholpen kunnen worden. Hoe meer budget, hoe meer huishoudens de Energiebank kan helpen.
  • Er worden geen risicovolle financiële besluiten genomen, zoals bijvoorbeeld het overnemen van een machtiging van een klant.
  • Er wordt gewerkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding. Een projectleider ondersteunt en faciliteert de vrijwilligers en koppelt degene die advies is aan een energiecoach. Deze projectleider is gefinancierd door een bijdrage van de gemeente Den Haag.

Fiscale naam: Stichting Energiebank Den Haag e.o.
IBAN (Rekeningnummer): NL84 RABO 0346 5395 79
RSIN (Fiscaalnummer): 860291777
KVK nummer: 75462036
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon: 06-10818810 (voor het aanvragen van een coach en vrijwilligersondersteuning)


Gedragscode

Klik hier voor onze gedragscode

U kunt energiebesparende producten geven. U kunt ook energie in de vorm van kWh of geld doneren. Wij gebruiken de materialen om mensen die te maken hebben met energiearmoede te helpen energie te besparen. Zo kunnen ze opnieuw, en met een structureel lager energiegebruik, een normaler, minder stressvol leven oppakken.  Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uw naam, mailadres en telefoonnummer door en wij nemen contcat met u op om nadere afspraken te maken.

Wij willen u helpen door het gebruik van gas en elektra in uw huis te verminderen. Dat is beter voor uw portemonnee en voor het milieu. Een energiecoach helpt u door samen met u in uw eigen huis te kijken wat er kan. De coach brengt ook een pakket mee met producten die goed werken, zoals energiezuinige ledlampen.

Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uw naam, mailadres en telefoonnummer door en geef aan dat u gebruik wilt maken van een energiecoach.

Energiecoach worden bij Energiebank Den Haag e.o.

Veel mensen willen hun energiegebruik verlagen. Wil jij hen helpen?
Een energiecoach is een opgeleide vrijwilligers die bewoners ondersteunt
in eigen buurt, wijk of stad bij het verlagen van hun energierekening.

Aannamebeleid

Na je aanmelding, houdt de projectleider of een bestuurslid een gesprek
met je. Je hoort dan meer over onze organisatie, visie, het
vrijwilligerswerk, onze werkwijze, de opleiding energiecoach voor huurders
en de afspraken over minimale inzet en de opleiding. We zijn benieuwd
naar je motivatie.

Daarna volg je de opleiding ‘energiecoach die huurders’. Een opleiding van
drie dagdelen en een praktijktoets. Als je deze opleiding hebt afgerond,
kun je bewoners bij hen thuis bezoeken. Doordat je hun situatie ziet, hun
motivatie hoort en hun energiegebruik bekijkt, kun je maatwerk leveren.
Voordat je zelfstandig huisbezoeken doet, vragen we een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen en een vrijwilligersovereenkomst te
tekenen. Er vinden een paar opleidingen per jaar plaats. Je kunt je
daarom gedurende het hele jaar aanmelden.

Woon je in Den Haag en heb je interesse? Meld je aan bij
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Helaas bent u niet de enige in Den Haag die dat overkomt. Wij willen u helpen. Om te zorgen dat u niet wordt afgesloten. Door het gebruik van gas en elektra in uw huis te verminderen. Een energiecoach helpt u door samen met u in uw eigen huis te kijken wat er kan. Deze coach brengt ook een pakket mee met producten die goed werken, zoals energiezuinige ledlampen.

Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uw naam, mailadres en telefoonnummer door en geef aan dat u gebruik wilt maken van een energiecoach.